Garanti

Vi är en Garantiverkstad för Adria, Sunliving, kabe och Polar

Vilket betyder att ni inte behöver åka till era handlare för att göra garantiärenden och täthetskontroller

 

Exempel på garantiarbeten

Skada vid list

Åtgärd planeras

Lackering

Skadan åtgärdad

Resultat

Det färdiga resultatet