VI ÄR HELT MÄRKESOBEROENDE

DETTA ÄR VI

Möt vårt team

MICKE GUSTAFSSON
VD & KUNDMOTTAGNING & LACKERING

LINDA LARSSON
EKONOMI & ADMINISTRATION

Alexander smedberg
VERKSTADSTEKNIKER

Patrik larsson
KUNDMOTTAGNING & VERKSTADSTEKNIKER

Viktor johansson
VERKSTADSTEKNIKER & förbehandlare lackering

Mattias Håkansson
VERKSTADSTEKNIKER

Tobias nikander
VERKSTADSTEKNIKER

Richard steen
verkstadstekniker & släpansvarig / lager

Lars johansson
VERKSTADSTEKNIKER